Правила благоустрою
опубліковано 31 січня 2020 року о 11:11

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

        рішенням Іларіонівської

        селищної ради № 505-23/V

        від 17.03.2008 року

 

  П Р А В И Л А

благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання

і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів  та додержання тиші в громадських місцях території Іларіонівської селищної ради

 

Загальні положення.

1.1. Правила благоустрою території Іларіонівської селищної ради містять загальнообов’язкові норми, що регулюють належне утримання та раціональне використання території, організацію упорядкування, охорону об’єктів благоустрою населених пунктів, за порушення яких настає відповідальність, передбачена законодавством України.

1.2. Правила розроблені на підставі вимог чинного законодавства України, регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території Іларіонівської селищної ради, визначають комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти та порядку.

1.3. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в такому  значенні:

благоустрій – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення,  осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращання мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на  території Іларіонівської селищної ради з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

суб’єкти благоустрою – органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

         об’єкти благоустрою – території, які підлягають благоустрою:

1) території загального користування: парки (гідропарки, лугопарки, парки культури та відпочинку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші),  рекреаційні  зони, сади, сквери та майданчики; пам’ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; пляжі, кладовища; інші території загального користування;

2)  прибудинкові території;

3)  території будівель та споруд інженерного захисту;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території;

5) інші території, які належать до об’єктів благоустрою і знаходяться на території Іларіонівської селищної ради;

елементи благоустрою – покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і  стандартів; зелені насадження (у тому  числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж  вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та  зовнішньої реклами; технічні  засоби регулювання дорожнього руху; будівлі та споруди системи інженерного захисту території;  комплекси та об’єкти монументального мистецтва; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами;

балансоутримувач об’єкта благоустрою  - визначена власником об’єкту благоустрою, в тому числі на конкурсних засадах, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкту  благоустрою;

балансоутримувач  будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд – власник або юридична особа, яка за договором з власником  утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну  та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного  проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом;

територія прибирання – територія проведення комплексу заходів щодо збору, вивезення відходів, яка складається з території суб’єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

територія суб’єкта благоустрою – територія в межах земельної ділянки, яка знаходиться у власності або надана у користування фізичним чи юридичним особам;

закріплена (прилегла) територія – територія, яка закріплена за суб’єктами благоустрою на підставі рішення виконкому Іларіонівської селищної ради;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населених пунктів, іншої містобудівної  документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населених пунктів, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів  благоустрою;

заходи з благоустрою населених пунктів – роботи по відновленню, належному утриманню та  раціональному використанню територій, охороні та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

вулично-дорожня мережа – призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також  набережні, майдани, площі, вуличні  автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

зелені насадження – дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери та лісосмуги, бульвари, озеленені упорядковані території, зелені зони та інші об’єкти озеленення. За функціональними ознаками та за характером використання зелені насадження розподіляються на:

- зелені насадження загального користування (парки, сквери, бульвари, набережні, лісопарки, лугопарки, гідропарки та ін.);

- зелені насадження обмеженого користування (насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров’я, промислових підприємств, складських територій тощо);

- зелені насадження спеціального призначення (насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних  і охоронних зонах, на територіях виставок, кладовищ, ліній електропередач високої напруги, лісомеліоративні насадження, пришляхові насадження в межах населених пунктів, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження);

відходи – будь-які речовини і предмети, що  утворюються у процесі  людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем  утворення;

відходи побутові (тверді, рідкі) – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;

відходи промислові – рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.


2. Організація прибирання територій загального користування.


2.1. Система санітарної очистки та прибирання територій Іларіонівської селищної ради передбачає раціональне збирання, видалення, утилізацію відходів (господарсько-побутових, у т.ч. харчових відходів із житлових будинків, громадських будинків і споруд, підприємств торгівлі, громадського харчування та культурно-побутового обслуговування; рідких  із некалізованих споруд; вуличного сміття та інших відходів, які  накопичуються на території населених пунктів) і включає в себе організацію утримання  та прибирання у літній та зимовий періоди  територій місць загального користування (проїздів, тротуарів, внутрішньо-квартальних проїздів та  дворових територій, пляжів, ринків, парків, інших  об’єктів благоустрою).

2.2. Прибирання територій здійснюються відповідно до вимог цих правил, інструкцій та норм.

2.3. Для забезпечення належного санітарного рівня територій Іларіонівської селищної ради шляхом повного збирання, своєчасного знешкoдження та видалення відходів, а також дотримання  правил екологічної безпеки при поводженні з ними, організація прибирання, санітарної очистки та  благоустрою території покладається  як на спеціалізоване комунальне підприємство «Віра», так і на інші  підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та господарювання, а також фізичних осіб.

2.4. Визначення меж прибирання територій між суб’єктами благоустрою здійснюється на підставі рішення виконкому Іларіонівської селищної ради (з урахуванням договорів землекористування та закріплених територій).

2.5. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці прибирають власну територію, прилеглу територію по периметру на відстані 15 м, а також закріплену територію.

2.6. Балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду забезпечують прибирання  прибудинкових  територій.

2.7. Прибирання виділених під забудову  територій, а також територій  навколо  будівельних майданчиків по периметру на відстані 15 м виконується будівельними організаціями до здачі об’єкта в експлуатацію, якщо більше не передбачено договором.

2.8.Прибирання присадибної земельної ділянки проводиться її власником або  користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної земельної ділянки  забезпечує також належне утримання території загального користування, прилеглої до його земельної ділянки, по її ширині до проїжджої частини вулиці.

2.9. Власники та користувачі житлових будинків приватного сектору здійснюють прибирання власної і прилеглої території та вивіз сміття  самостійно або із залученням спеціалізованих підприємств на договірній основі.

2.10.  Юридичні особи та фізичні особи-підприємці зобов’язані встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель і споруд, біля торгових палаток, павільйонів та інших  малих архітектурних форм.

2.11. Урни повинні утримуватися в належному естетичному, технічному  стані та щоденно звільнятися від сміття до 9-ї години ранку.

2.12. У випадках сильних снігопадів, ожеледиці прибирання територій загального користування здійснюється за спеціальними рішеннями виконавчого комітету селищної ради, розпорядженнями голови селищної ради, які визначають режим прибирання територій Іларіонівської селищної ради, участь юридичних осіб у його проведенні.

При снігопадах і ожеледиці суб’єкти благоустрою зобов’язані  на територіях прибирання звільняти тротуари, сходи до будинків, установ, організацій від снігу, льоду та посипати їх піском; своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду  із забезпеченням заходів безпеки. Заготівля піску проводиться суб’єктом благоустрою до настання холодів.

2.13. Юридичні та фізичні особи зобов’язані забезпечувати вивіз та знешкoдження відходів, у разі неможливості здійснення цих робіт власними силами – укладати відповідні договори зі спеціалізованими організаціями.

2.14. Нагляд за дотриманням санітарних правил утримання вулиць, дворів та інших територій населених пунктів здійснюється в межах своєї компетенції органами внутрішніх справ, районною санітарно-епідеміологічною станцією, Державною екологічною інспекцією в Синельниківському районі, відділом житлово-комунального господарства райдержадміністрації, комунальною службою в смт.Іларіонове та виконкомом селищної ради.

2.15. Відходи з домоволодінь вивозяться спеціалізованими підприємствами спеціально обладнаним  транспортом на підставі договорів.

2.16. Місця (майданчики) для розміщення на прибудинкових  територіях контейнерів для збору твердих побутових відходів визначаються балансоутримувачами  багатоквартирного  житлового  фонду і узгоджуються з виконкомом селищної ради,  відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства райдержадміністрації, міжрайонною санітарно-епідеміологічною станцією, суб’єктами господарювання, що здійснюють вивіз  відходів, Державною  екологічною інспекцією в Синельниківському районі, вони  асфальтуються  та освітлюються. До  цих місць (майданчиків) забезпечується  вільний проїзд.

2.17. Прибирання майданчиків, на яких встановлені контейнери для збору  твердих побутових відходів, і прилеглих до них територій здійснюють  балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду.

У районах  приватної забудови місця збору побутового сміття визначає водій спецавтотранспорту або вантажник, який і прибирає їх після відвантаження сміття.

Відповідальність за належний технічний стан контейнерів  для збору  твердих побутових  відходів несе їх власник.

2.18. Вивіз  рідких нечистот із вигрібних ям домоволодінь здійснюється спеціалізованим транспортом за рахунок балансоутримувача (власника, користувача) будинків (квартир).

2.19. Домовласники забезпечують вільний під”їзд до вигрібних ям і  туалетів.

2.20. Вибирання твердих осадів із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться безпосередньо на транспортний засіб для  негайного їх вивезення.

2.21. Дворові та громадські  туалети повинні  утримуватися їх власниками  (балансоутримувачами) у постійній чистоті та справності.

2.22. При виконанні  в будинках  (квартирах), господарських дворах ремонтних робіт  будівельне  сміття  щоденно вивозиться балансоутримувачами (власниками) будинків (квартир), господарських дворів та організаціями, які  проводять ремонт, на сміттєзвалище.

2.23. Територія об’єктів  залізничного транспорту прибирається їх  балансоутримувачем (власником, користувачем) у межах  охоронних зон.

2.24. Прибирання на земельних ділянках навколо вуличних кіосків, ринків, павільйонів, лотків, майстерень з ремонту  годинників та взуття, трансформаторних підстанцій, теплопунктів, бойдерних та пересувних об’єктів торгівлі та на прилеглих земельних ділянках в радіусі 15 м в обов’язковому порядку здійснюють власники цих об’єктів.

         2.25.Балансоутримувачі (власники, користувачі) земельних ділянок, розміщених на берегах водойм та спусків до них, на вулицях, що не мають забудови з протилежної сторони, здійснюють прибирання прилеглої  та протилежної території.

2.26. Балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду зобов’язані:

- утримувати підвали, горища, інші допоміжні  приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин;

- забезпечувати  прибирання допоміжних  приміщень від сміття, сторонніх предметів, а також своєчасну санітарну обробку їх після  аварійних ситуацій на  внутрішньобудинкових мережах.


Утримання вулично-дорожньої мережі.

 

3.1. Дорожні знаки вивішуються згідно із затвердженою Управлінням  державної автомобільної інспекції ГУ МВС України в Дніпропетровській     області дислокацією. Поверхня дорожніх знаків повинна бути чистою, без пошкоджень. Тимчасово встановлені знаки повинні бути зняті протягом доби після  ліквідації  причин, що викликали необхідність їх установки.

3.2. Прибирання та очистка канав, труб, дренажів, призначених  для відводу поверхневих та ґрунтових вод з вулиць і доріг, очистка  колекторів дощової та зливної  каналізації, зливостоків проводиться балансоутримувачем, у дворах житлових будинків – житлово-експлуатаційними  підприємствами; на  території  підприємств та організацій – цими підприємствами, організаціями, а також власниками.

3.3. Відповідальність за стан зливної каналізації, оглядових і зливоприймальних колодязів, своєчасний ремонт та наявність приймальних решіток, люків та водостоків (за  виключенням відомчих) покладається на балансоутримувача. Вилучення відходів зі зливної каналізації, оглядових та зливо приймальних колодязів проводиться підприємствами, які експлуатують  ці споруди, у міру необхідності з негайним їх вивозом і згідно з укладеними договорами зі спеціалізованими підприємствами щодо їх захоронення.

3.4. Заходи з підготовки прибиральної техніки  до роботи в зимовий період здійснюються балансоутримувачами техніки у строк до 15-го жовтня поточного року. Організації, відповідальні  за прибирання закріплених  за ними територій у строк  до першого жовтня  повинні забезпечити завезення, заготовку та збереження необхідної кількості  протиожеледних  матеріалів. Суб’єкти господарювання, які  допустили виток води на проїжджу частину дороги або тротуару, очищають  ці території  власними силами.


Проведення земляних робіт


4.1. Для здійснення земляних робіт, які проводяться  на територіях загального користування населених пунктів  (вулицях, провулках, спусках, зелених зонах, площах, дорогах, тротуарах тощо), суб’єкти господарювання, які  безпосередньо  проводять ці роботи, повинні отримати відповідний дозвіл  на право виконання земляних робіт.

4.2.  Розміщення і прокладка підземних споруд та інженерних мереж на території  Іларіонівської селищної ради  виконується у відповідності до проектів, погоджених з відповідними службами району, на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради або  розпорядження голови райдержадміністрації чи голови селищної ради.

4.3. При проведенні робіт, пов’язаних з  розкопуванням ґрунту, юридичні та фізичні особи забезпечують за власний рахунок відновлення поверхні пошкодженої ділянки та існуючого покриття місць розкопок та зелених зон у термін, встановлений ордером.

4.4. Під час виконання земляних робіт повинні бути забезпечені безпечні умови для руху транспорту та пішоходів:

-виставлятись попереджувальні знаки;

- встановлюватись пішохідні мітки та огорожа стандартного зразка.

4.5. Відповідальність за організацію  безпеки руху  транспорту і пішоходів  у місцях  виконання земляних робіт до повного відновлення дорожнього покриття і здачі ордера покладається на виконавця робіт.

4.6. При виконанні робіт забороняється:

- засипати землею  та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів, водоприймальні решітки, перепускні труби та дренажі,  геодезичні знаки, проїжджу частину вулиць, тротуари;

- псувати існуючі споруди, зелені насадження, засоби регулювання дорожнього руху, інші елементи благоустрою;

- відкачувати воду з колодязів, траншей і котлованів та резервуарів прямо на тротуари та проїжджу частину вулиць;

- залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після  закінчення робіт;

- займати не відведені площі для складування матеріалів, огороджувати територію для проведення робіт більше відведеної;

- захаращувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний  проїзд автотранспорту і рух пішоходів.


Утримання та охорона зелених насаджень.


5.1. Охорона зелених насаджень, які знаходяться на території Іларіонівської селищної ради, включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх  раціональне використання з урахуванням природоохоронного, рекреаційного, історико-культурного призначення.

Охорона зелених насаджень населених пунктів Іларіонівської селищної ради є громадським обов’язком кожного жителя. Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, лісопарків, парків, садів, скверів, бульварів,  набережних та інших  місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, порядок, бережливо  ставитись до зелених насаджень, запобігати пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів, сприяти органам внутрішніх справ, органам  державної влади та місцевого самоврядування, власникам зелених насаджень в боротьбі з порушниками цих Правил.

Розроблення та забезпечення виконання заходів по розвитку і утриманню зелених насаджень, які знаходяться на території Іларіонівської селищної ради,  покладається на виконавчий комітет  селищної ради.

5.2. Відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними покладається:

щодо насаджень, які перебувають в різних формах  власності, -  на відповідних землевласників і землекористувачів;

на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, всередині квартальних насаджень та садів мікрорайонів – на власників (користувачів) житлових, громадських і промислових будівель та споруд, а також на власників будівель побуту, торгівлі, освіти, охорони здоров’я, які розташовані у житлових  районах;

на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах – на ці підприємства;

на територіях зелених насаджень, відведених під будівництво, з дня  початку  робіт – на керівників організацій, яким відведені земельні ділянки, або керівників будівельних організацій;

на пустирях, берегах річок, інших водоймищ – на керівників близько  розташованих підприємств;

на приватних садибах і прилеглих ділянках – на їх власників.

5.3. До обов’язків власників і користувачів зелених насаджень належить:

забезпечення збереження зелених насаджень, квітів, газонів, доріжок і обладнання та належний догляд  за ними відповідно до чинного законодавства та цих Правил;

забезпечення поливання зелених насаджень та вжиття заходів до розширення їх площ;

видалення сухостійних  дерев та чагарників, вирізування сухих  і поламаних гілок самостійно або за договорами зі  спеціалізованими підприємствами та організаціями. При цьому вирубання сухостою проводиться після погодження з Державною екологічною інспекцією в  Синельниківському районі, виконкомом селищної ради та Синельниківською райдержадміністрацією;

косіння трави, збирання та вивезення сміття й опалого листя;

заміна у повному обсязі засохлих та пошкоджених, а також садіння нових дерев і кущів;

планомірне підвищення  декоративних  якостей  селищних  парків, лісопарків та інших зелених насаджень, доведення їх до рівня садово-паркового мистецтва шляхом ландшафтної реконструкції, проведення своєчасного зносу аварійних та фаутних зелених насаджень;

забезпечення в районах зелених насаджень охоронної зони повітряних електричних ліній та підземних теплових, водопровідних і каналізаційних  мереж. Своєчасне обрізування гілок  в охоронній зоні  струмопровідних мереж, а  також тих, що закривають найменування вулиць  та номерні знаки будинків, забезпечують балансоутримувачі  електричних мереж та балансоутримувачі житлових будинків. Обрізування проводиться за графіком, погодженим з власником (балансоутримувачем) ліній електропередач, та під його контролем;

         проведення ефектних заходів по підвищенню родючості грунтів, запобігання забрудненню зелених насаджень відходами, їх  заболочуванню та заростанню бур”янами;

підживлення  і поливання дерев і кущів, обрізання їх крон, вирізування сухих гілок, знешкодження омели та інших  паразитичних утворень, утримання в належному стані живої огорожі (газонного бордюру);

огородження дерев при проведенні будівельних та ремонтних робіт.

Власники будівель, споруд, малих архітектурних форм, які знаходяться на території зелених насаджень, зобов’язані  своєчасно ремонтувати належне їм майно та будівлі, утримувати їх в належному технічному та естетичному стані.

5.4.  На виконавчий комітет селищної ради покладається:

здійснення контролю за станом експлуатації  та утримання зелених насаджень;

здійснення обстеження зелених насаджень та вжиття заходів  для покращення їх стану та якості прибирання;

проведення перевірки правомірності знесення зелених насаджень;

контроль за виконанням  робіт по озелененню при будівництві.

         Виконавчий комітет селищної ради при прийнятті в експлуатацію  будівель та споруд  має право встановлювати їх власникам зони прибирання прилеглої озелененої території.

5.5. На території зелених насаджень забороняється:

зносити та пересаджувати дерева та чагарники без спеціального дозволу;

складувати будь-які матеріали;

влаштовувати  звалища сміття;

самовільно садити дерева, кущі, влаштовувати  городи;

обладнувати стоянки транспортних засобів;

будь-яке будівництво, розміщення малих  архітектурних  форм без  погодження (рішення) уповноваженого виконавчого  органу селищної ради;

використовувати  малі  архітектурні  форми не за призначенням;

влаштовувати зупинки громадського транспорту на газонах, біля дерев та живоплотів без погодження зі спеціально уповноваженими органами;

встановлювати намети торгового, агітаційного та іншого призначення на газонах,  в парках, скверах;

ходити по газонах, влаштовувати  катки, кататися на ковзанах, санчатах, за винятком місць, спеціально для цього відведених і обладнаних;

випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші  правила протипожежної безпеки;

підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та  інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, написи, забивати цвяхи, скоби, обмотувати дерева дротом, наносити  інші  механічні  пошкодження;

знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти  у них;

засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них  загати;

зносити та пересаджувати дерева, кущі, квітники та інші види зелених насаджень, змінювати планування,  проводити реконструкцію  та ремонтні  роботи без дозволу уповноваженого органу та ордеру на  виконання таких робіт. Знесення і пересадка зелених насаджень здійснюється за рахунок коштів забудовників під контролем  виконавчого комітету селищної ради;

випускати та вигулювати собак у не відведених для цього місцях, а також  без намордників, випасати худобу, птахів, ламати  та псувати дерева, кущі, квітники, зривати квіти, бутони та бруньки;

захаращувати газони, ловити птахів та тварин;

відводити земельні ділянки під забудову  постійного або тимчасового  характеру, під  вантажно-розвантажувальні роботи;

при здійсненні підкопів у зоні кореневої системи дерев проводити роботи на глибині  менше 1,5-2 метри;

після закінчення торгівлі залишати на території зелених насаджень сміття, бруд, контейнери та інші предмети і речовини.

5.6. Порядок знесення зелених насаджень.

Юридичним і фізичним особам знесення зелених насаджень дозволяється на підставі рішення виконкому селищної ради та спеціального дозволу на знесення зелених  насаджень.

Спеціальний дозвіл  на знесення зелених насаджень видається  на підставі розпорядження голови райдеражміністрації чи рішення виконкому селищної ради Державною екологічною інспекцією  в Синельниківському районі.

Юридичні та фізичні особи, зацікавлені у знесенні зелених насаджень, зобов’язані забезпечити посадку дерев, кущів, квітів або посів газонів у трикратному  розмірі від тих, що підлягають знесенню, а також  доглядати  за цими насадженнями впродовж трьох років. При цьому посадковий матеріал  повинен бути придбаний в питомниках та розсадниках, відповідати  встановленим стандартам і мати паспорт або сертифікат.

5.7. Відповідно до вимог Закону України „Про охорону навколишнього  природного середовища” всі зелені насадження підлягають  державній охороні. За  самовільне  знищення і пошкодження  зелених насаджень юридичні та фізичні особи, винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та необережному відношенні до об’єктів озеленення, притягуються до відповідальності та відшкодовують завдані збитки у встановленому законодавством розмірі та порядку.

5.8.  За вимушене знесення та пошкодження зелених насаджень (при будівництві, прокладанні комунікацій тощо) юридичні та фізичні особи зобов’язані відшкодувати їх вартість в доход  місцевого бюджету в установленому порядку.

 

6. Утримання пляжів. Режим використання водоохоронних    зон.


6.1. Суб’єкти господарювання, за якими закріплені місця масового відпочинку людей на воді, забезпечують їх доброякісною  питною водою, достатньою  кількістю сміттєзбірників і туалетів, щитами з інформацією про підпорядкування об’єкту. Функціонування вказаних місць щорічно погоджується з Синельниківською райдержадміністрацією чи виконкомом селищної ради, міжрайонною санітарно-епідеміологічною  станцією та Державною екологічною інспекцією в Синельниківському районі.

6.2. Прибирання територій пляжів здійснюється суб’єктами господарювання, за якими закріплені ці території.

6.3. На території водоохоронних зон забороняється:

використання стійких та сильнодіючих пестицидів;

влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;

 скидання  неочищених стічних вод, використовуючи рельєф  місцевості (балки, пониззя, кар’єри тощо), а також у потічки.

В окремих випадках у водоохоронній зоні може бути дозволено добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій  частині заплави, у руслах  річок за погодженням з державними органами охорони  навколишнього природного середовища, водного господарства та геології.

6.4.У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а  також садівництво та городництво;

зберігання та застосування пестицидів і добрив;

влаштування літніх таборів для худоби;

будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних,  гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих  відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть  експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для  експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.


7. Додержання тиші в громадських місцях території Іларіонівської селищної ради.

 

7.1. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, юридичні та фізичні особи при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення та зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неонізуючих випромінювань та інших  фізичних факторів зобов’язані не допускати впродовж доби перевищення  рівнів шуму, встановлених санітарними нормами для наступних приміщень і територій населених пунктів (захищені об’єкти):

- житлових будинків і прибудинкових територій;

- лікувальних, санаторно-курортних закладів, будинків-інтернатів, закладів освіти, культури;

- готелів і гуртожитків;

- закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;

- інших будівель і споруд, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- парків, скверів, зон відпочинку, розташованих  на території мікрорайону, і груп житлових будинків.

7.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів  діяльності не повинен перевищувати рівнів, встановлених санітарними нормами.

7.3. У нічний час з 22 до 8 годин на захищених об’єктах забороняються гучний спів і викрики, користування звуковідтворювальною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму, проведення салютів, феєрверків, використання піротехнічних засобів.

Проведення на захищених  об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється в робочі дні з 21 до 8 годин, а в святкові та неробочі дні – цілодобово.

7.4. Власник (користувач) приміщень, в яких передбачається проведення ремонтних робіт, зобов’язаний повідомити мешканців прилеглих квартир про початок зазначених робіт. За згодою  мешканців усіх  прилеглих квартир ремонтні та будівельні  роботи можуть проводитися також у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати  санітарних норм цілодобово.

7.5. Передбачені підпунктами другим, третім, четвертим цього пункту вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, які  супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- здійснення в закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що  супроводжуються шумом , за умов, що виключають  проникнення шуму за межі таких приміщень;

- попередження або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

- надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

- попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно  сповіщено органи виконавчої  влади чи органи місцевого самоврядування;

- роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов вжиття невідкладних заходів щодо  максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

- відзначення встановлених законом свят і неробочих днів, Дня населеного пункту та інших свят відповідно до рішень виконавчого комітету селищної ради, проведення спортивних змагань;

- проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням з уповноваженим виконавчим органом селищної ради.

7.6. Юридичним і фізичним особам забороняється проведення на  території населених пунктів салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у межах населених пунктів без погодження з уповноваженим  виконавчим органом селищної ради.

7.7.Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів у нічний час, за винятком  святкування Нового року в ніч з 31 грудня на 1 січня.

7.8. Забороняється застосування побутових піротехнічних виробів та проведення феєрверків не ближче, чим за 100 метрів від лікарень, культових споруд, навчальних закладів, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів, дітей, інших громадських споруд та житлових будинків.

7.9. При проведенні масових заходів забороняється кидати приведені в  дію побутові піротехнічні вироби під ноги перехожих із вікон та балконів, здійснювати феєрверки з дахів будинків та вчиняти інші дії, від яких можуть постраждати люди або майно.

7.10. Використання піротехнічних  виробів для демонстрацій феєрверків професійними піротехніками повинно проводитись відповідно до вимог нормативних актів, які регулюють професійне використання піротехнічних виробів в Україні.


8. Утримання домашніх та хижих тварин.


8.1. Балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду зобов’язані:

- ознайомити всіх громадян, які мешкають у відповідних житлових будинках, з правилами утримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах України;

- вимагати від мешканців – власників тварин проведення реєстрації тварин та щеплення їх проти сказу.

8.2.  Громадяни - власники тварин зобов’язані:

- у багатоквартирних будинках не допускати утримання собак, котів, інших тварин і птахів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах, балконах, лоджіях);

- у приватному секторі не випускати собак з двору, утримувати їх у дворі на прив’язі або у вольєрі, якщо відсутня відповідна огорожа двору та немає таблички з написом: «Обережно – собака!»;

- вигулювати собак тільки на повідку та в наморднику, крім декоративних порід, уникати при цьому місць масового скупчення людей, особливо дітей;

- не відвідувати з собаками магазини,  підприємства громадського харчування, об”єкти соціального, культурного та побутового призначення;

- не допускати забруднення тваринами тротуарів, газонів, алей, парків, скверів, дитячих майданчиків, а в разі забруднення – прибирати за своєю твариною;

- не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді.

Забороняється вигул собак на подвір’ях медичних, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих  майданчиках, пляжах та інших місцях масового відпочинку людей, а також випасання худоби та птиці у не відведених для  цього місцях.

8.3. Юридичним особам дозволяється:

- тримання собак і котів за погодженням з управлінням ветеринарної медицини;

- тримання собак для охорони на території підприємств, установ, організацій в обладнаних  приміщеннях або на прив’язі.

 

9.Обов”язки юридичних та фізичних осіб щодо благоустрою територій Іларіонівської селищної ради.


9.1. Юридичні та фізичні особи зобов’язані:

9.1.1. Встановлювати малі архітектурні форми на підставі розроблених відповідно до чинного законодавства проектів та з дозволу, виданого уповноваженим на те  відповідним органом влади.

9.1.2. Підтримувати зовнішній вигляд будівель і споруд у належному  стані відповідно до затвердженого паспорту фасаду.

9.1.3. Перевозити всі види вантажів (особливо рідких і сипучих) тільки  на спеціально обладнаних  або пристосованих  для цього транспортних засобах, не допускати забруднення території населених пунктів при перевезенні сировини, матеріалів, інших вантажів.

9.1.4.  Утримувати кришки колодязів підземних комунікацій у справному стані та на рівні дорожнього покриття.

9.1.5. При проведенні будівельних робіт встановлювати огорожу місця виконання робіт та утримувати її в належному технічному і санітарному стані, встановлювати інформаційні щити із зазначенням організацій – виконавця, відповідального за проведення робіт, строку їх закінчення, номера телефону, за яким можливо одержати додаткову інформацію.

9.1.6. Утримувати в належному стані номерні знаки житлових будинків, таблички та вивіски на службових, виробничих та інших будівлях.

9.1.7. При торгівлі напоями на розлив забезпечувати відведення стічних вод до каналізаційної мережі, а при її відсутності – в спеціальні резервуари.

9.1.8. Укладати договори на надання житлово-комунальних послуг, оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом.

9.1.9. Забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу.

9.1.10. Дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм.

9.1.11. Допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника житлово-комунальних послуг у порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів  обліку.

9.1.12.Дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не  допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у  сфері житлово-комунальних послуг.

9.1.13. Своєчасно проводити підготовку житлового будинку, помешкання та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

9.1.14. Використовувати приміщення житлового будинку за  призначенням, забезпечувати збереження  житлових і допоміжних приміщень та  технічного обладнання.

9.1.15. Дотримуватися правил утримання тварин у домашніх умовах;  утримувати тварин у квартирі, де проживають співвласники або наймачі (орендарі), за погодженням з ними.

9.1.16. Здійснювати інші дії чи бездіяльність у сфері  благоустрою  відповідно до цих Правил.

9.2. На об”єктах благоустрою юридичним особам (їх філіям, відділенням), фізичним особам-підприємцям, а також громадянам забороняється:

9.2.1. Захаращувати територію населених пунктів, власні та прилеглі території будівельними, в тому числі сипучими матеріалами, конструкціями, тарою, сільськогосподарською сировиною, сміттям,  побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та криги тощо.

9.2.2. Самовільно висаджувати дерева, кущі, влаштовувати газони та городи, якщо таке не передбачалося проектом благоустрою і суперечить  будівельним нормам і правилам.

9.2.3. Проводити земляні, будівельні, монтажні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку.

9.2.4. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, грунт, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях, влаштовувати звалища.

9.2.5. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за  межами будівельних майданчиків.

9.2.6. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових  огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях. Такі огорожі обов’язково повинні позначатися червоними стрічками, прапорцями тощо.

9.2.7. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.

9.2.8. Розміщувати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях.

9.2.9. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних тощо.

9.2.10. Самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони.

9.2.11.Забруднювати, самовільно змінювати межі акваторії та прибережні смуги водних  об’єктів при виконанні будівельних та ремонтних робіт.

9.2.12. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, берегах річок і заток, озер, пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити  автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зон населених пунктів та паркуватися на них.

9.2.13. Розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки, тверді побутові та інші відходи у не відведених для цього місцях.

9.2.14. Здійснювати миття транспортних засобів, прання білизни, купання тварин в санітарній зоні річок та водойм.

9.2.15. Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.

9.2.16. Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір’я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.

9.2.17. Витрушувати одяг, білизну, ковдри тощо, виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків.

9.2.18. Вигулювати та дресирувати домашніх тварин у не відведених  для цього місцях.

9.2.19. Використовувати території зелених насаджень загального користування для посадки овочів та ін. сільськогосподарських культур.

9.2.20. Самовільно переобладнувати фасади будівель, споруд, огорожі та їх елементів.

9.2.21. Здійснювати паркування автотранспорту на газонах та інших не встановлених для цього місцях.

9.2.22. Забруднювати проїжджу  частину вулиць при перевезенні вантажів,  виїзді автотранспорту з будівельних майданчиків.

9.2.23. Без відповідної проектно-кошторисної документації проводити на подвір’ях, вулицях, площах та інших територіях загального користування роботи по прокладанню водопровідних, каналізаційних та інших мереж.

9.2.24. Витрушувати одяг, килими, інші речі у під’їздах, парадних входах до будинків, мити балкони шляхом зливання води.

9.2.25. Розклеювати оголошення, афіші  на будинках, стовпах, парканах, деревах та інших не визначених для цього місцях.

9.2.26. Виливати рідкі відходи на території загального користування населених пунктів та у водойми.

9.2.27. Проїзд у забрудненому одязі у транспорті загального користування.

9.2.28. Розміщувати рекламні засоби безпосередньо на кладовищах населених пунктів та на прилеглих до них територіях.

9.2.29. Спалювати опале листя, побутові, промислові та інші  відходи на  території юридичних  осіб, домоволодінь, парків, скверів, садів,  рекреаційних  зон та майданчиків, пам’яток культурної та історичної спадщини, пляжів, кладовищ, інших територіях загального користування, на прибудинкових територіях, територіях будівель та споруд інженерного захисту територій, забруднювати території загального користування та прибудинкові території хімічними та іншими розчинами.

9.2.30. Торгувати з рук, машин, землі або іншим чином у не встановлених  місцях.

9.2.31. Ходити по газонах, зривати квіти, гілки дерев та кущів на вулицях, в парках, скверах та інших територіях загального користування.

9.2.32. Встановлювати без відповідного дозволу палатки торгового та  іншого призначення, інформаційні стенди на газонах, в парках, скверах, тротуарах, площах та біля історичних пам’яток.

9.2.33. Складувати відходи на території населених пунктів, на схилах озер, річок та інших водойм, а також в місцях масового відпочинку людей, лісосмугах, зелених насадженнях, парках, скверах, садах, рекреаційних зонах та на майданчиках, в пам’ятках культурної та історичної  спадщини, на пляжах, кладовищах, інших територіях загального користування, на прибудинкових  територіях.

9.2.34. Скидати в зливову каналізацію виробничі та побутові стоки, нафтопродукти, кидати сміття, пісок тощо.

9.2.35. Пересування вулицями населених пунктів (з твердим покриттям) механізмів на гусеничному ходу, крім зимового періоду, коли їх пересування допускається під час снігових заметів.

9.2.36. Заправляти, мити, ремонтувати автомобілі та інші транспортні  засоби на прибудинкових територіях, берегах річок, озер та інших водоймищ, вулицях, тротуарах, у парках і скверах,  інших територіях загального користування, біля криниць та водорозбірних колонок.

9.2.37. Складувати на вулицях, газонах та інших територіях загального  користування будівельні матеріали, цеглу, труби, пісок, грунт, щебінь, будівельне сміття, паливо та інші будівельні, побутові відходи.

9.2.38. Вирубувати  та пошкоджувати дерева й кущі на прибудинкових  територіях, у парках, скверах, у водоохоронних зонах, місцях відпочинку, у лісопарковій зоні, на інших територіях  загального користування.

9.2.39. Зносити аварійні та сухостійні насадження без відповідного дозволу уповноваженого на те органу влади.

9.2.40. Встановлювати без відповідного дозволу малі архітектурні форми, об’єкти зовнішньої реклами.

9.2.41. Вчиняти інші дії чи бездіяльність, передбачені цими Правилами.


10. Відповідальність за порушення Правил благоустрою території  Іларіонівської селищної ради.

 

10.1. Порушення Правил благоустрою території Іларіонівської селищної ради  тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

10.2. Розглянувши справу про адміністративне  правопорушення, орган (посадова особа) виносить постанову по справі.

10.3 Постанова про накладення адміністративного стягнення є обов’язковою для виконання як юридичними особами, незалежно від форми власності, так і фізичними особами.

         10.4 Штраф має бути сплачений порушником не пізніше як через 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу.

         10.5 У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою ст. 307 Кодексу про адміністративні правопорушення, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до Державної виконавчої служби у м.Синельникове та Синельниківському районі.

10.6. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення Правил  благоустрою території  Іларіонівської селищної ради, підлягають  відшкодуванню в установленому порядку та в повному обсязі.

10.7. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою  здійснюється балансоутримувачем у ході усунення  аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або якщо особу, яка пошкодила чи  знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

10.8. З метою попередження порушення Правил благоустрою території  Іларіонівської селищної ради керівникам підприємств, навчальних закладів, громадських та інших  організацій, установ систематично проводити роз’яснювальну роботу в трудових колективах з питань дотримання Правил благоустрою території Іларіонівської селищної ради.

10.9. В громадських місцях  через засоби масової інформації  постійно інформувати  населення про необхідність дотримання Правил благоустрою території Іларіонівської селищної ради.

10.10. Особи, винні у порушенні п.9.2.9, відшкодовують за власний  рахунок повну вартість фасаду або стіни житлового будинку, споруди тощо.
            Голова селищної ради                            Л.В.Богомол       


                                    


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux